Úvodní stránka Outsourcing
Outsourcing
Outsourcing znamená uskutečňování činností prostřednictvím jiných subjektů (firem).
Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let a v letech osmdesátých se stala pro mezinárodní koncerny,
jako např. Kodak, Xerox, GM, apod., součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti.

 

Typy outsourcingu
Outsourcovat lze mnohé. Jednotlivou službu v podobě zajištění tisku na pěti tiskárnách, provoz datacentra/serverovny, nebo činnosti celého IT oddělení. Je pouze na zadavateli jakou úroveň pro svoji potřebu zvolí. Obecně lze definovat následující typy outsourcingu:

Kompletní outsourcing IT – v tomto režimu převezme veškerý běh a provoz vašeho IT oddělení dodavatel, a to typicky včetně zaměstnanců.

Outsourcing vybraného procesu – dodavatel vykonává pouze určitou oblast, která je nákladná nebo problematicky zajistitelná vlastními silami společnosti.

Aplikační outsourcing – zajišťuje běh a provoz dané aplikace nebo informačního systému.

Technologický outsourcing – dodavatel zajišťuje technologické podloží pro běh vašeho IT. Může se jednat o dodávku a správu serverů nebo osobních PC a periferií. Outsourcer v tomto případě dodá hardware a zajistí jeho běh a případně modernizaci.

Při přenesení odpovědnosti za provoz, údržbu a rozvoj informačního systému z klienta na poskytovatele outsourcingu se
vaše společnost může plně věnovat hlavnímu předmětu své činnosti. Za chod a péči o informační systém budeme zodpovední pouze my.

Nebudete muset zaměstnávat IT pracovníka. Vše zařídí naši odborníci. Našim cílem je poskytovat moderní služby v té nejvyšší kvalitě

V rámci našich služeb Vám nabízíme správu techniky, software či databází. Nainstalujeme a nakonfigurujeme Vám počítače, servery,
síť a periferie, navíc si vezmeme na starost i jejich následnou údržbu. Postaráme se Vám o informační systém,
kterému zajistíme pravidelné zálohování, aktualizace, a samozřejmostí je zabezpečení Vašich dat plus kvalitní antivirová ochrana.

Kontaktujte nás pro bližší informace.